Sõlmiti leping Laekvere valla asulate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.02.2014
Laekvere Vallavalitus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Laekvere valla asulate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks

Laekvere valla külade (Muuga küla, Moora küla, Paasvere küla, Venevere küla ja Rahkla küla) vee-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus 13,0 km ja puurkaevpumplate rekonstrueerimine.