Sõlmiti leping Meremäe ja Obinitsa puurkaevpumplate rekonstrueerimisele ja rajamisele
20.02.2014
Meremäe Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Meremäe ja Obinitsa puurkaevpumplare rekonstrueerimisele ja rajamisele

Meremäe puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Obinitsa puurkaevpumpla rajamine