Sõlmiti leping Paikuse valla Seljametsa küla ühisveevärgi projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.02.2014
Paikuse Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Paikuse valla Seljametsa küla ühisveevärgi projekteerimiseks ja ehitamiseks

Projekteeritakse ja ehitatakse veetorusik pikkusega 2,5km.