Sõlmiti leping Pärnu linna vee-ja kanalisatiooni torustike ehitamiseks
20.02.2014
AS Pärnu Vesi ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Pärnu linna vee-ja kanalisatsiooni torustike ehitamiseks

Ehitatakse Liiva, Suur-Veski, Väike Veski ja Koidu tänavatel 2km torustikke