Sõlmiti leping Randvere ja Metsakasti külade vee-ja reoveerajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.02.2014
AS Viimsi Vesi ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Randvere ja Metsakasti külade vee-ja reoveerajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks

Projekteeritakse ja ehitatakse Tülli-Toome teede piirkonnas kanalisatsiooni 860jm ja Loomisvälja tee piirkonnas kanalisatsiooni 320jm.