Sõlmiti leping Sauga survetõstepumpla ja Vingiküla veetorustike rajamiseks
16.02.2015
AS Sauga Varahaldus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Sauga survetõstepumpla ja Vingiküla veetorustike projekteerimiseks ja ehitamiseks

Projekeeritakse ja rajatakse veetorustikku 2,4km.