Sõlmiti leping Uulu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimieks
16.02.2015
Tahkuranna Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Uulu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks

Rajatakse ühiskanalisatsiooni ca 2,2km ja 4 reoveepumplat.