Sõlmiti leping Ääsmäe veemajandusprojekti II etapi projekteerimis-ehitustöödeks
16.02.2015
AS Kovek ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Ääsmäe veemajandusprojekti II etapi töödeks

Projekteeritakse ja ehitatakse ca 2,1km veetorustikke, ca 2,4km kanalisatsioonitorustikke.