Sõlmiti leping Viimsi ja Muuga puhasti vaheliste torustike ehituseks
02.01.2015
AS Viimsi Keevitus ja AS Viimsi Vesi sõlmisid lepingu torustiku projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Projekteeritakse ja ehitatakse reoveetorustikku ca 3,4km, reovee survetorustikku ca 8,2km ja veetorustikku ca 4,6km.        Lepingu maksumus 3 084 900,00 eurot