Sõlmiti leping Võsu reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.01.2014
OÜ Vihula Valla Veevärk ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Võsu reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks ja ehitamiseks

Projekteeritakse reoveepuhasti reostuskoormusega 2008 ie-d ning projekteeritakse ja ehitatakse reoveepuhasti reostuskoormusega 1200 ie-d.