Uudised
16.02.2015
AS Kovek ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Ääsmäe veemajandusprojekti II etapi töödeks
16.02.2015
Tahkuranna Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Uulu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks
16.02.2015
AS Sauga Varahaldus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Sauga survetõstepumpla ja Vingiküla veetorustike projekteerimiseks ja ehitamiseks
02.01.2015
AS Viimsi Keevitus ja AS Viimsi Vesi sõlmisid lepingu torustiku projekteerimiseks ja ehitamiseks.
20.02.2014
AS Pärnu Vesi ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Pärnu linna vee-ja kanalisatsiooni torustike ehitamiseks
20.02.2014
AS Viimsi Vesi ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Randvere ja Metsakasti külade vee-ja reoveerajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.02.2014
Laekvere Vallavalitus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Laekvere valla asulate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.02.2014
Meremäe Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Meremäe ja Obinitsa puurkaevpumplare rekonstrueerimisele ja rajamisele
20.02.2014
Paikuse Vallavalitsus ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Paikuse valla Seljametsa küla ühisveevärgi projekteerimiseks ja ehitamiseks
20.01.2014
OÜ Vihula Valla Veevärk ja AS Viimsi Keevitus sõlmisid lepingu Võsu reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks ja ehitamiseks