Valminud objektid 2001

 

Objekt

Töö lühikirjeldus

Tellija

Helmiku tee reoveekanalisatsiooni ehitamine ja veetorustike
rekonstrueerimine
Amaks AS
Tiskre elurajooni 5. ehitusjärk veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitus Tallinna Vesi AS
Aia tn ja Viimsi tee vee- ja kanalisatsioonitrasside ning sajuvee ja
drenaazhitrasside väljaehitamine
Terrat AS
Nordea Centrum välistrasside ehitus Merko Ehitus AS
Puhkekodu tee ja Niidu tee reoveekanalisatsiooni ehitamine ja veetorustike
rekonstrueerimine
Amaks AS
Juhkentali 58 veevarustuse liitumispunkti ehitus Merko Ehitus AS
Ehitajate tee veevarustuse- ja sadevete kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimine
Terrat AS
Kelluka tee, Kose elamupiirkond reoveekanalisatsiooni ehitamine ja veetorustike
rekonstrueerimine
Amaks AS