Valminud objektid 2002

 

Objekt

Töö lühikirjeldus Tellija
Ranna-Kooli MÜ, Tiskre küla drenaazhi, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd Merko Ehitus AS
Mere pst veetorustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil
ca 180 m
Tallinna Vesi AS
Järvevana tee 9G büroohoone vee-, kanalisatsiooni- ja gaasivälistrasside ehitus Merko Ehitus AS
Teelahkme MÜ, Tiskre küla drenaazhi, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd Merko Ehitus AS
Vabaduse pst (Pärnu mnt 453-
Vabaduse pst 215)
sademetevee eelvoolu ehitus Tallinna Vesi AS
Kunstimuuseumi uus hoone veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevee tänava-
trasside rajamine ning tänavate taastusremont
Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus
Haabersti ärikeskus vee, kanalisatsiooni, sadevetekanalisatsiooni ja
drenaazi ehitus
Merko Ehitus AS
Viljandi mnt, Tehnika tn (Põltsamaa linn) veevarustuse ja kanalisatsiooni tänavatorustike
ehitus
Terrat AS
Käo tn trasside ehitus Terrat AS