Valminud objektid 2003

 

Objekt

Töö lühikirjeldus

Tellija

Teisepere 26/27 ja Rannamõisa
tee 46b
kinnistute siseste tehnovõrkude rajamistööd Tallinna Teede AS
Tallinna uus prügila survekanalisatsiooni ehitus Keskkonnaehitus AS
Ülemiste Kaubanduskeskus veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude
ehitus
NCC Ehitus OÜ
Kallaste II MÜ, Tiskre küla drenaazi, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd Merko Ehitus AS
Ranna-Kooli ja Kallaste II MÜ drenaazi, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd Merko Ehitus AS
Raua tn (Pronksi-Vilmsi) vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine,
sellest ca 200 m kinnisel meetodil
Tallinna Teede AS
Auto tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Tallinna Vesi AS
Sarapuu põik, Tabasalu veevarustuse, olme- ja sadeveekanalisatsioonitööd Merko Ehitus AS
Eesti Panga büroohoone, Sakala 4/6 veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude
ehitus
Merko Ehitus AS
Nunne 12/14, Väikekloostri 3 vee- ja kanalisatsiooniühenduse liitumispunktide ehitus Tallinna Vesi AS
Kunstimuuseumi uus hoone hoone süvendist vee ärajuhtimissüsteem Kunstimuuseumi ehituse
Sihtasutus
Komeedi tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine kinnisel
meetodil ca 250 m
Tallinna Vesi AS
Pärnu Haigla, Ristiku tn 1 välisvõrkude ehitus Normanni Linnagrupi AS
Kaupmehe tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine kinnisel
meetodil ca 200 m
Tallinna Vesi AS
Põlva Piiri veeköitlusjaam toorveetorustik, veetorustik, olme- ja sadevetekanalisatsioon Merko Ehitus AS
Kodu tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine kinnisel
meetodil ca 325 m
Tallinna Vesi AS
Karukella tee 2,4,6 sadevee- ja olmekanalisatsioon, tarbeveetorustik FKSM AS
Karukella ja Pune tee korterelamud sadevee- ja olmekanalisatsioon, tarbeveetorustik FKSM AS
Rännaku ja Auto tn vaheline ala vee- ja kanalisatsioonitrassid Real Kinnisvara OÜ
Viru Väljaku ärikeskus põrandaaluse kanalisatsiooni ja drenaazi ehitus Merko Ehitus AS