Valminud objektid 2009

 

Objekt      
Tööde lühikirjeldus 
Tellija
Veskimetsa tänav välistrassid Tallinna Vesi AS
Sitsi tänav        välistrassid Tallinna Vesi AS
Pringi küla, Viimsi     välistrassid Nordecon Infra AS
Nõmme IV tööpiirkond  välistrassid Tallinna Vesi AS
Pihtla ja Kihelkonna vald, Saaremaa  välistrassid, reoveepuhastid Kuressaare Veevärk AS
Logi tn     välistrassid TTP AS

 

 

Pilt01 Pilt02

Viimsi algkool- lasteaed  välistrassid   Merko Ehitus AS
Järvevana viadukt           välistrassid   Merko Ehitus AS
Peetri kool- lasteaed  välistrassid   Celander Ehitus OÜ
Pihtla ja Kihelkonna vald, Saaremaa   välistrassid    Kuressaare Veevärk AS
Angerja MÜ     välistrassid   M.V.Wool OÜ
UPS Logistikakeskus  välistrassid   Fund Ehitus OÜ