Valminud objektid 2010

Objekt

Tööde lühikirjeldus

Tellija

Linte, Mammaste, Himmaste, Rosma. Põlva vald välistrasside ehitus AS Põlva Vesi
Ruusa RVP, Põlva vald reoveepuhasti AS Põlva Vesi
Linte VTJ, Põlva vald veetöötlusjaam AS Põlva Vesi
Räpina linn, Põlva vald välistrassidee ehitus AS Põlva Vesi
Ahja VTJ veetöötlusjaam AS Põlva Vesi
Otepää RVP reoveepuhasti AS Otepää Veevärk
Kraavihalli ja Muuga tee, Viimsi vald välistrasside ehitus AS Viimsi Vesi
Muuga sadam välistrasside ehitus AS Tallinna Sadam
Viadukti, Pargi, Hiiu, Toominga tänavad, Tallinn välistrasside ehitus AS Tallinna Vesi
Rakvere Põhjakeskus sisevõrkude ehitus AS Oma Ehitaja
Rakvere Ametikool sisevõrkude ehitus AS Facio Ehitus
Luua Õpilaskodu sisevõrkude ehitus AS Facio Ehitus
Meriküla RVP, Muraste, Harjumaa reoveepuhasti OÜ Strantum
Logi tn, Tallinn välistrasside ehitus AS TTP
Ämari lennubaasi kütusehoidla välistrasside ehitus OÜ RTS Infraehitus
Rannarootsi Ärikeskus välistrasside ehitus AS NCC Ehitus
Nõmme 8-a ala, Tallinn välistrasside ehitus

AS Tallinna Vesi