2011 aastal valminud objektid:

 

Objekt

Tööde lühikirjeldus

Tellija

Väike-Maarja tänavad välistrasside ehitus Pandivere Vesi OÜ
Tallinna Teeninduskool välistrasside ehitus Astlanda Ehitus OÜ
Järveküla küla, Harjumaa välistrasside ehitus Astlanda Ehitus OÜ
Lasteaed Mesimumm, Põlva sisevõrkude ehitus Elinord Ehitus OÜ
Muuli tee, Viimsi vald välistrasside ehitus, pumpla Viimsi Vesi AS
Viimsi veetöötlusjaam välistrasside ehitus Esmar AS
Kunda linna lõik välistrasside ehitus Nordecon AS
Paide Kutsehariduskeskus välistrasside ehitus Nordecon AS