Rakvere linna piirkond torustike projekteerimis-ehitustööd                                    AS Rakvere Vesi
Haabneeme alevik torustike projekteerimis-ehitustööd AS Viimsi Vesi
Muuga, Randvere ja Metsakasti külad torustike projekteerimis-ehitustööd AS Viimsi Vesi
Jäneda ja Lehtse reoveepuhastite renoveerimistööd OÜ Tapa Vesi
Harju-Risti joogiveevarustuse projekteerimis-ehitustööd OÜ Padise Soojus
Kolga alevik torustike projekteerimis-ehitustööd OÜ Kuusalu Soojus
Pärnu-Jaagupi alevik torustike ehitustööd                                                                     AS Mako 
Rakke vald    vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis-ehitustööd  Rakke Vallavalitsus
Vinni vald vee-ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonsrueerimine, reoveepuhasti rekonstrueerimine, projekteerimis-ehitustöd Vinni vald
Kiiu alevik veepumplate ja torustike projekteerimis-ehitustööd OÜ Kuusalu Soojus