Objektid töös

Aespa aleviku ÜVK laienduse 1. etapi projekteerimis-ehitustööd

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 5,4 km

Tellija: OÜ Kohila Maja

Põltsamaa reoveekogumisala vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 5 km

Tellija: OÜ Põltsamaa Vesi

Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 30 km ja 7 reoveepumpla ehitus

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10 km

Tellija: AS Paide Vesi

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid