Objektid töös

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine

ÜVK trasside ehitus 5 km

Tellija: AS Emejõe Veevärk

L.Koidula tänava (Punane tn-L.Koidula tn 34a) rekonstrueerimine

ÜVK trasside ehitus

Tellija: AS Ehitus ja Masinad

Luunja linnaku ehitus

Veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

Tellija: AS Nordecon

Rail Baltica Ülemiste raudteeinfrastruktuuri ehitus

Veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

Tellija: AS GRK Eesti

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid