Objektid töös

Rannamõisa tee II etapi ehitus

VK trasside ehitus 

Tellija: AS Tallinna Teed

Volta kvartali ehitus

VK trasside ehitus

Tellija: OÜ Metropoli Ehitus

Aespa aleviku ÜVK laienduse 2. etapi projekteerimis-ehitustööd

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 6,7km

Tellija: OÜ Kohila Maja

Aespa aleviku ÜVK laienduse 1. etapi projekteerimis-ehitustööd

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 5,4 km

Tellija: OÜ Kohila Maja

Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10 km

Tellija: AS Paide Vesi

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid