Objektid töös

J.Smuuli tee ja Punase tänava veetorustike rekonstrueerimine

ÜVK trasside ehitus 

Tellija: AS Tallinna Vesi

J.Pärna tn, A.Reinvaldi tn ja F.Kuhlbarsi tn VK torustike asendamise ehitustööde teostamine

ÜVK trasside ehitus

Tellija: AS Tallinna Vesi

Rebase tn ja Naaritsa tn ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine

ÜVK trasside ehitus 

Tellija: Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet ja AS Tallinna Vesi

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

ÜVK trasside ehitus

Tellija: AS Tallinna Teede

Järveküla küla, Tohvre arenduse ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajatiste projekteerimine ning ehitamine

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 5,4 km

Tellija: AS Elveso

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid