Objektid töös

Noblessneri kvartali infrastruktuuri rajamine, Peetri tn ja Allveelaeva tn

Välistrasside-, tänavavalgustuse-, side- ja tee ehitustööd

Tellija: AS BLRT Grupp

Kostivere aleviku ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate ehitus ja rekonstrueerimine

ÜVK trasside ehitus 2,7 km ja 4 reoveepumpla paigaldus

Tellija: OÜ Loo Vesi

Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti rekonstrueerimine

ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10km, reoveepuhasti 22000 ie rekonstrueerimine
Tellija: AS Haapsalu Veevärk

IT Agentuur, Vesilennuki tn, Tallinn

Välistrasside ehitus
Tellija: OÜ Fund Ehitus

Eleringi büroohoone, Kadaka tee 42, Tallinn

Välistrasside ehitus
Tellija: AS Oma Ehitaja

Ämari Lennubaas

Välistrasside ehitus
Tellija: OÜ KRTL

Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsioon

Reoveepuhasti 4400ie ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
Tellija: AS Matsalu Veevärk

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid