Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Vee ja kanalisatsiooni projekt on üks oluline osa ehitusprojektist. Nimelt enne, kui saab koppa maasse lüüa tuleb kõikvõimalikud üksikasjad kooskõlastada valla- või linnavalitsusega. Sellisel projekteerimisel on kaks võimalust. Esimene võimalus (kasutatakse peamiselt eramajade juures) on tekitada oma vee- ja settekaev ning teine võimalus on liita oma võrk kohaliku vee ja kanalisatsiooni võrguga. Selleks, et kõik läheks libedalt hangime ise kohalikult vee ettevõttelt vajalikud näitajad nii kõrguse kui rõhu osas ning vajadusel aitame projekti ka kooskõlastada kohalikus omavalitsuses.

Kui tegemist on tihedama asustusega piirkonnaga ning enda vee ja settesüsteemide rajamine ei ole võimalik või otstarbekas, siis liidetakse hoone kohaliku võrguga ning vee tarbimise eest esitatakse kommunaalarved, mis tasutakse näitude alusel. Selleks, et kohaliku võrguga liituda on tavaliselt vaja tasuda liitumistasu ning projekt koostatakse hoonest liitumiskohani.

Projekteerimine kulgeb tavaliselt kolmes faasis:

  1. Konsultatsioon kliendi ja arhitektidega – Selles faasis teeme kindlaks kliendi vajadused ning teeme kindlaks võimalikud piirangud, mida seab olemasolev ehitusprojekt.
  2. Eelprojekt – Eelprojekti lisatakse tavaliselt üldised vee tarbimise punktid nagu sanitaarsõlmed ja veevõtukohad. Eelprojektis on kirjas ka nende arv, läbimõõt ning paiknemine hoones. Lisaks kirjeldatakse veel kuidas ja kas vett filtreeritakse, kui suur on rõhk veesüsteemis ning kas ja kui palju pumpasid vajatakse. Kirjeldatakse ka üldist torustikku, millest need on tehtud ning kas neid on tarvis ka isoleerida
  3. Põhiprojekti koostamine. Vee ja kanalisatsiooni projekteerimise lõpp produkt on põhiprojekt ehk täiendatud ja viimistletud eelprojekt. Sinna lisatakse seletused erinevate nõuete, materjalide ning kasutamise ja ohutuse kohta.

Projekti hulka kuuluvad tavaliselt järgnevad dokumendid:

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku joonised
  • Väliskanalisatsioon
  • Veeseadmed
  • Reovee kogujad
  • Materjalide kirjeldused
  • Seletuskiri
  • Kasutusjuhendid

Enne projekti tellimist oleks kindlasti vaja põhjalikult analüüsida, et millistesse ruumidesse ja maja osadesse on vett ja selle äravoolu vaja, sest mida üksikasjalikumalt te meile oma vajadusi kirjeldate, seda lihtsam on meil neid täita ning projekt valmib ilma suurema vaeva ning lisatäpsustusteta. Lisaküsimuste korra või hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust siin

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid