Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitus

21 . sajandil peame loomulikuks, et nii soe kui külm vesi tulevad kraanist ning reovesi voolab kanalisatsiooni, mitte tänavale või lähedalasuvasse veekogusse. Eriti tänases maailmas, kus keskkonna hoidmine on muutunud esmatähtsaks, on oluline, et vee ja kanalisatsiooni välisvõrgud oleksid professionaalselt projekteeritud ja ehitatud.

Erinevate toetusprojektide abil on Eestiski oma vee- ja kanalisatsioonivõrgud saanud enamik väiksemaid asulaid ning seda isegi Vabariigi kaugemates nurkades ning seda mitmeis paigus just AS Viimsi Keevituse abiga.

Meil on laialdased kogemused vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisel, oleme ehitanud välisvõrke nii eraomaniku kinnistu piires kui ka linnatänavatel ja muudel avalikel maadel. Meie portfooliosse kuuluvad projektid Narva piiripunkti välistrassi rajamiseni kuni mitmete Tallinna kortermajade välisvõrgu lahendused. Samuti oleme olnud välisvõrkude rajamisel niipea- kui alltöövõtjaks erinevate mahukate uusarenduste juures. Oleme koostööd teinud Eesti suurimate ja usaldusväärseimate ehitusettevõtetega nagu As Nordecon või AS Merco Ehitus ning suurte avalik õiguslike partneritega nagu näiteks AS Narva Vesi ja AS Tallinna Vesi.

AS Viimsi Keevituse palgal on pidevalt seitse kolmeliikmelist ehitusbrigaadi koos kogu vajamineva tehnikaga. Vajadusel on võimalik alltöövõtu korras brigaadide hulka kiiresti suurendada ning oleme valmis teenindama ka vägagi mahukaid objekte, mida oleme ka juba teinud nii erasektoris kui avalikus sektoris. Lisaks välisvõrkude rajamisele pakume ka kvaliteetset välisvõrkude projekteerimisteenust. Täieliku nimekirja meie poolt tehtud töödest leiad siit.

© AS Viimsi Keevitus. 2020 | Veevarustuse ja kanalisatsiooni välis- ja sisevõrgud. Sisemised küttesüsteemid