Nimi Kirjeldus Tellija Aasta
Järveküla küla, Tohvre arenduse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimine ning ehitamine ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5,4km AS Elveso 2023
Aespa aleviku ÜVK laienduse 2. etapi projekteerimis-ja ehitustööd ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 6,7km OÜ Kohila Maja 2022
Aespa aleviku ÜVK laienduse 1. etapi projekteerimis-ja ehitustööd ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5,4km OÜ Kohila Maja 2022
Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni reknstrueerimine ning rajamine ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 10km AS Paide Vesi 2022
Põltsamaa reoveekogumisala vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5 km OÜ Põltsamaa Vesi 2022
Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus  ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 30 km, reoveepumplate paigaldus 7 tk AS Emajõe Veevärk 2022
Kohtla-Järve linna ÜVK laiendamine ÜVK trasside ehitus 6,6 km OÜ Järve Biopuhastus 2020
Turba aleviku ÜVK rekonstrueerimine ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 13 km  AS Kovek 2020
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10 km OÜ Strantum 2020
Vääna reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,5 km OÜ Strantum 2019
Haapsalu ning Uuemõisa vee -ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti reknstrueerimine ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10km, reoveepuhasti 2200 ie AS Haapsalu Veevärk 2017
Kostivere alevik ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,7km OÜ Loo Vesi 2018
Eidapere alevik ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 4,5km, reoveepuhasti rekonstrueerimine OÜ Kehtna Elamu 2016
Ääsmäe veemajandusprojekt ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 4,5km AS Kovek 2016
Paide linna torustiku ehitus ÜVK trasside ehitus 3km AS Paide Vesi 2015
Sauga alevik, Pärnumaa ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,6km, pumplate paigaldus AS Sauga Varahaldus 2015
Uulu küla, Pärnumaa ÜVK kanalisatsiooni ehitustööd 2,2km Tahkuranna Vallavalitsus 2015
Viimsi idakallas, Viimsi vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 11km, pumplate paigaldus AS Viimsi Vesi 2015
Viimsi ja Muuga puhastite vaheline ale, Viimsi vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 16km, pumplate paigaldus AS Viimsi Vesi 2014
Muuga, Paasvere, Venevere ja Rahkla küla, Laekvere vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 14km, pumplate paigaldus Laekvere Vallavalitsus 2014
Narva linn ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 27km, pumplate paigaldus AS Narva Vesi 2014
Pärnu-Jaagupi alevik ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 13km, pumplate paigaldus AS Mako 2013
Kolga ja Kiiu alevik, Harjumaa ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 15km, pumplate paigaldus OÜ Kuusalu Soojus 2013
Haabneeme alevik, Muuga, Randvere ja Metsakasti külad, Viimsi vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 20km, pumplate paigaldus AS Viimsi Vesi 2013
Rakke vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 8km, pumplate paigaldus Rakke Vallavalitsus 2013                                                      
Rakvere linn ja lähiümbrus ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 69km, pumplate paigaldus AS Rakvere Vesi 2013
Laekvere alevik ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10km, pumplate paigaldus, veetöötlusjaamade ehitus Laekvere Vallavalitsus 2012
Tammiste küla, Pärnumaa ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 28km, pumplate paigaldus AS Sauga Varahaldus 2012
Reiu küla, Pärnumaa ÜVK trasside ehitus 1,5km Tahkuranna Vallavalitsus 2012
Kiili alevik ÜVK trasside ehitus 22,5km, pumplate paigaldus OÜ Kiili KVH 2011
Muuli tee, Viimsi vald, Harjumaa Välistrasside ehitus, pumpla paigaldus AS Viimsi Vesi 2011
Järveküla küla, Harjumaa Välistrasside ehitus OÜ Astlanda Ehitus 2011
Väike-Maarja linn ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 18km, pumplate paigaldus OÜ Pandivere Vesi 2011
Linte, Mammaste, Himmaste, Rosma külad, Räpina linn, Põlva maakond ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 40km, pumplate paigaldus

 

AS Põlva Vesi 2010
Kraavihalli ja Muuga tee, Viimsi vald ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2km AS Viimsi Vesi 2010
Viadukti, Pargi, Hiiu, Toominga tn, Nõmme 8a ala, Tallinn Välistrasside ehitus AS Tallinna Vesi 2010